Laerskool Gene Louw

LAERSKOOL

GENE LOUW

PRIMARY

ONS STREWE – NA LIEFDE, GELOOF EN KENNIS | WE STRIVE – FOR LOVE, FAITH AND KNOWLEDGE

Starting times for all grades
07:45

Dismissal Times
Ons volg tans die volgende verdagingstye ten einde ons Covid-protokol te kan volg:

Gr. 1:
13:15

Gr. 2:
13:15

Gr. 3:
13:25 Tuesday/Friday
14:00 Monday/Wednesday/Thursday

Gr. 4:
14:00 Monday-Thursday
13:30 Friday

Gr. 5:
14:00 Monday-Thursday
13:30 Friday

Gr. 6:
14:15 Monday-Thursday
13:45 Friday

Gr. 7:
14:15 Monday-Thursday
13:45 Friday

Kwartaaldatums 2022
Term 1: 19 January - 25 March 2022
Term 2: 5 April - 24 June 2022
Term 3: 19 July - 30 September 2022
Term 4: 11 October - 14 December 2022

NB: Term dates are subject to possible changes by the WCED.

Gene Louw is a school fees paying government school. The school fees for 2022 are R20 700 per child and are payable in advance. You have the following choices for the payment of the above school fees:

 • Payment in full by 31 December 2021
  Internet payment R18 630 (Discount of 10%)
  At the school R18 830 (Discount of 9.03%)
 • Payment in full by 31 January 2022
  Internet payment R18 830 (Discount of 9.03%)
  At the school R19 030 (Discount of 8.07%
 • Payment in full by 28 February 2022
  Internet payment R19 030 (Discount of 8.07%)
  At the school R19 230 (Discount of 7.10%)
 • 10 Monthly payments: From February to November
  R2 070 (Payable before or on the 7th of the month)

Aansoek om toelating tot Laerskool Gene Louw
Ons moedig graag alle belangstellende ouers en voornemende leerders van die omgewing aan om Laerskool Gene Louw as u skool van keuse te oorweeg. Voorkeur word gegee aan leerders woonagtig binne ons voederarea waarna ander leerders oorweeg word. 

Clear guidelines regarding the application process can be downloaded here:

Application Process

Enige navrae kan gerig word aan: admissions@genelouw.co.za

Gene Louw offers an aftercare option for Gr 4-7 learners that include lunch and homework supervision. Please contact Illona Mynhardt at postmaster@genelouw.co.za for more information.
Learners from our Foundation Phase are welcome to make use of the aftercare facilities of our neighbours, Pikkie Paradys. More information available at 021 976 9496.

One of our main goals is to support each learner as an individual, both on academic and emotional level, to ensure that the learners will develop to the best of their unique abilities. Our school-based support team (SBST) offers our learning support team and educators assistance, advice and guidance with regards to supporting learners in class. This team is coordinated by Mrs Elize de Wet (Foundation Phase) and Mrs Erna Loubser (Intermediate/Senior Phase). It also includes the knowledgeable and experienced input of our Counsellor, Mrs Chanel Coetzee. We endeavour to identify specific educational needs, as well as learning and/or emotional problems, as early as possible and to refer learners to receive the appropriate and necessary support. Some of our SBST members, in cooperation with our internal Learning Support team of educators, also offer academic support to groups of learners who need additional support in Maths, Afrikaans or English before, during and after school. Mrs Liezl Janse van Rensburg serves as additional member of the learning support team and offers support to learners from both the Foundation and InterSen Phases.

Ons Skoolgebaseerde Ondersteuningspan (SGOS) is verantwoordelik vir skakeling, raad en leiding aan die leerondersteuningspan en klasopvoeders rakende die ondersteuning van leerders binne klasverband. Hierdie span word gekoördineer deur mev. Elize de Wet (Grondslagfase) en mev. Erna Loubser (Intermediêre/Seniorfase). Dit sluit ook die kundige insette van ons Berader, mev. Chanel Coetzee, in.

Ons poog om spesifieke opvoedkundige behoeftes, sowel as leer- en emosionele probleme, so vroeg moontlik te identifiseer en leerders vroegtydig vir geskikte hulp te verwys.

Van die SGOS-spanlede verleen ook akademiese ondersteuning in samewerking met die interne Leerondersteuningspan van onderwysers vóór, tydens en ná skool aan groepe leerders wat aanvullende ondersteuning in Wiskunde, Engels en Afrikaans benodig.

Me. Liezl Janse van Rensburg dien as bykomende lid van die Leerondersteuningspan. Sy bied leerondersteuning aan groepe leerders uit beide die Grondslagfase en Intermediêre/Seniorfase.

ABSA

Laerskool Gene Louw

1410 340 352

Takkode: 632 005

 

Reference: Your Family Code