Laerskool Gene Louw

LAERSKOOL

GENE LOUW

PRIMARY

ONS STREWE – NA LIEFDE, GELOOF EN KENNIS | WE STRIVE – FOR LOVE, FAITH AND KNOWLEDGE

Aanvangstyd vir alle grade
07:45

Verdagingstye
Ons volg tans die volgende verdagingstye ten einde ons Covid-protokol te kan volg:

Gr. 1:
13:15

Gr. 2:
13:15

Gr. 3:
13:25 Dinsdae/Vrydae
14:00 Maandae/Woensdae/Donderdae

Gr. 4:
14:00 Maandag-Donderdag
13:30 Vrydag

Gr. 5:
14:00 Maandag-Donderdag
13:30 Vrydag

Gr. 6:
14:15 Maandag-Donderdag
13:45 Vrydag

Gr. 7:
14:15 Maandag-Donderdag
13:45 Vrydag

Kwartaaldatums 2022
Kwartaal 1: 19 Januarie – 25 Maart 2022
Kwartaal 2: 5 April –  24 Junie 2022
Kwartaal 3: 19 Julie – 30 September 2022
Kwartaal 4: 11 Oktober – 14 Desember 2022

NB: Kwartaaldatums is onderhewig aan moontlike veranderinge deur die WKOD.

Laerskool Gene Louw is ʼn skoolfondsbetalende staatskool. Skoolfonds vir 2022 beloop R20 700 per jaar en is vooruitbetaalbaar. Ouers het die volgende opsies vir die betaling van die skoolfonds:

 • Volle betaling teen 31 Desember 2021
  Internetbetaling R18 630 (Afslag van 10%)
  By die skool R18 830 (Afslag van 9.03%)
 • Volle betaling teen 31 Januarie 2022
  Internetbetaling R18 830 (Afslag van 9.03%)
  By die skool R19 030 (Afslag van 8.07%)
 • Volle betaling teen 28 Februarie 2022
  Internetbetaling R19 030 (Afslag van 8.07%)
  By die skool R19 230 (Afslag van 7.10%)
 • 10 Maandelikse paaiemente: Begin Februarie tot begin November
  R2 070 (Betaalbaar voor of op die 7de van die maand)

Aansoek om toelating tot Laerskool Gene Louw
Ons moedig graag alle belangstellende ouers en voornemende leerders van die omgewing aan om Laerskool Gene Louw as u skool van keuse te oorweeg. Voorkeur word gegee aan leerders woonagtig binne ons voederarea waarna ander leerders oorweeg word. 

Duidelike riglyne oor die aansoekproses kan hier afgelaai word :

Aanoekprosedure

Enige navrae kan gerig word aan: admissions@genelouw.co.za

Laerskool Gene Louw bied ʼn nasorgopsie aan vir Gr. 4-7 leerders wat middagete en huiswerktoesig insluit. Kontak gerus vir Illona Mynhardt by postmaster@genelouw.co.za vir meer inligting.
Leerders uit die Grondslagfase is welkom om gebruik te maak van die nasorgfasiliteite by Pikkie Paradys, aangrensend tot ons skoolgrond. Meer inligting beskikbaar by 021 976 9496.

Dit is vir ons belangrik om sover moontlik na elke leerder as individu om te sien, op akademiese en emosionele vlak, en seker te maak die leerder ontwikkel tot die beste van hul unieke vermoëns.

Ons Skoolgebaseerde Ondersteuningspan (SGOS) is verantwoordelik vir skakeling, raad en leiding aan die leerondersteuningspan en klasopvoeders rakende die ondersteuning van leerders binne klasverband. Hierdie span word gekoördineer deur mev. Elize de Wet (Grondslagfase) en mev. Erna Loubser (Intermediêre/Seniorfase). Dit sluit ook die kundige insette van ons Berader, mev. Chanel Coetzee, in.

Ons poog om spesifieke opvoedkundige behoeftes, sowel as leer- en emosionele probleme, so vroeg moontlik te identifiseer en leerders vroegtydig vir geskikte hulp te verwys.

Van die SGOS-spanlede verleen ook akademiese ondersteuning in samewerking met die interne Leerondersteuningspan van onderwysers vóór, tydens en ná skool aan groepe leerders wat aanvullende ondersteuning in Wiskunde, Engels en Afrikaans benodig.

Me. Liezl Janse van Rensburg dien as bykomende lid van die Leerondersteuningspan. Sy bied leerondersteuning aan groepe leerders uit beide die Grondslagfase en Intermediêre/Seniorfase.

ABSA

Laerskool Gene Louw

1410 340 352

Takkode: 632 005

 

Verwysing: U FAMILIEKODE