ONS LEUSE

Ons Strewe
(na liefde, geloof en kennis)

ONS VISIE

Die Laerskool Gene Louw
is die skool van voorkeur
waar kinders ondersteun
en begelei word om hulle
volle potensiaal te verwesenlik.

OUR MOTTO

We Strive
(for love, faith and knowledge)

OUR VISION

Gene Louw Primary School
is the preferred school
where children are guided
and supported to realise
their full potential.

 
Vir u gerief is hierdie webblad beskikbaar in beide Afrikaans en Engels.
For your convenience this website is available in English or Afrikaans.


Adres/Address: Tulipstraat/street, Amanda Glen, Durbanville  |  Padkaart/Map

 Navrae/Enquiries: 021-9768144  |   Faks/Fax: 021-9751701  |   E-pos/Email: postmaster@genelouw.co.za